High-Flyers

2019 – 2020

 

abinav

R. Abinav

5-A

 

 

R. Subathaminan

5-B

 

 

N.P. Vishnuwardhan

4-A

 

 

D. Rohit Ku Samant

4-B

 

 

S.K. Sai Abinav

3-A

 

 

L. Thamizhini

3-B

 

 

S. Deekshith Kuamaran

2-A

 

 

K.R. Rakshan

2-B

 

 

A. Murtaza

1-A

 

 

K. Jasvika

1-B

 

 

M. Jasra

UKG-A

 

 

S. Gokul

UKG-B

 

 

M. Rithanya Joice

LKG-A

 

 

M. Inish Rithvin

LKG-B

 


Toppers result 2018 – 2019

 

R. Dheeksha

4-B

 

 

N.P. Vishnuwardhan

3-A

 

 

U. Jaiyesh

3-B

 

 

N. Harish

2-A

 

 

L. Thamizhini

2-B

 

 

P.C. Prabhas

1-A

 

 

S. Riyasree

1-B

 

 

K.R. Rakshan

1-C

 

 

D. Pratiksha

UKG-B

 

 

K. Jasvika

UKG-C

 

 

M. Jasra

LKG-A

 

 

G. Gaveshana

LKG-B